Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 91
  • Trong tuần: 1 629
  • Tất cả: 101626
Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Vụ Bản khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 -2021
Lượt xem: 420

Sáng ngày 1 tháng 4 năm 2019, HĐND huyện Vụ Bản khóa 19 nhiệm kỳ 2016 -2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 – kỳ họp bất thường.


 


Toàn cảnh Kỳ họp.

          Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Quyết - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện  và 34 đại biểu HĐND huyện. 

Các đại biểu dự kỳ họp.

         

Thực hiện Thông báo số 683-TB/TU ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Thông báo số 336-TB/HU ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản về công tác cán bộ; căn cứ Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc điều động đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nhận công tác ở tỉnh từ ngày 1 tháng 4 năm 2019; đồng thời xét đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Lương Quốc Tuấn, tại kỳ họp bất thường, HĐND huyện Vụ Bản đã thực hiện quy trình và ban hành nghị quyết về việc cho đồng chí Lương Quốc Tuấn thôi giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc 
kỳ họp.

Thực hiện Thông báo số 682 – TB/TU ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Thông báo số 336-TB/HU ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản; đồng thời xét đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Nguyễn Khắc Xung, tại kỳ họp bất thường, HĐND huyện Vụ Bản đã thực hiện quy trình và ban hành Nghị quyết về việc cho đồng chí Nguyễn Khắc Xung thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện tặng hoa cảm ơn những đóng góp của đ/c Lương Quốc Tuấn trên cương vị Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua.

Tiếp đó, Kỳ họp bất thường của HĐND huyện đã tiến hành bầu theo hình thức bỏ phiếu kín chức danh Chủ tịch HĐND và chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND huyện.

Kết quả, đồng chí Phạm Văn Quyết - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Đ/c Phạm Ngọc Chi – Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Phạm Văn Quyết được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện.
Đ/c Phạm Văn Quyết - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Khắc Xung được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Phạm Ngọc Chi – Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Khắc Xung được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Phạm Văn Quyết - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 8 – kỳ họp bất thường của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tặng hoa cảm ơn đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy vì những đóng góp của đồng chí trên cương vị Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua; đồng thời tặng hoa chúc mừng hai đồng chí vừa được HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.Toàn cảnh Kỳ họp.

          Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Quyết - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện  và 34 đại biểu HĐND huyện. 

Các đại biểu dự kỳ họp.

         

Thực hiện Thông báo số 683-TB/TU ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Thông báo số 336-TB/HU ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản về công tác cán bộ; căn cứ Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc điều động đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nhận công tác ở tỉnh từ ngày 1 tháng 4 năm 2019; đồng thời xét đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Lương Quốc Tuấn, tại kỳ họp bất thường, HĐND huyện Vụ Bản đã thực hiện quy trình và ban hành nghị quyết về việc cho đồng chí Lương Quốc Tuấn thôi giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc 
kỳ họp.

Thực hiện Thông báo số 682 – TB/TU ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Thông báo số 336-TB/HU ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản; đồng thời xét đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Nguyễn Khắc Xung, tại kỳ họp bất thường, HĐND huyện Vụ Bản đã thực hiện quy trình và ban hành Nghị quyết về việc cho đồng chí Nguyễn Khắc Xung thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện tặng hoa cảm ơn những đóng góp của đ/c Lương Quốc Tuấn trên cương vị Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua.

Tiếp đó, Kỳ họp bất thường của HĐND huyện đã tiến hành bầu theo hình thức bỏ phiếu kín chức danh Chủ tịch HĐND và chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND huyện.

Kết quả, đồng chí Phạm Văn Quyết - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Đ/c Phạm Ngọc Chi – Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Phạm Văn Quyết được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện.
Đ/c Phạm Văn Quyết - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Khắc Xung được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Phạm Ngọc Chi – Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Khắc Xung được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Phạm Văn Quyết - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 8 – kỳ họp bất thường của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tặng hoa cảm ơn đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy vì những đóng góp của đồng chí trên cương vị Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua; đồng thời tặng hoa chúc mừng hai đồng chí vừa được HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thực hiện: Quốc Huy – Xuân Lộc

(Đài phát thanh Vụ Bản)


Toàn cảnh Kỳ họp.

          Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Quyết - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện  và 34 đại biểu HĐND huyện. 

Các đại biểu dự kỳ họp.

         

Thực hiện Thông báo số 683-TB/TU ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Thông báo số 336-TB/HU ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản về công tác cán bộ; căn cứ Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc điều động đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nhận công tác ở tỉnh từ ngày 1 tháng 4 năm 2019; đồng thời xét đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Lương Quốc Tuấn, tại kỳ họp bất thường, HĐND huyện Vụ Bản đã thực hiện quy trình và ban hành nghị quyết về việc cho đồng chí Lương Quốc Tuấn thôi giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc 
kỳ họp.

Thực hiện Thông báo số 682 – TB/TU ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Thông báo số 336-TB/HU ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản; đồng thời xét đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Nguyễn Khắc Xung, tại kỳ họp bất thường, HĐND huyện Vụ Bản đã thực hiện quy trình và ban hành Nghị quyết về việc cho đồng chí Nguyễn Khắc Xung thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện tặng hoa cảm ơn những đóng góp của đ/c Lương Quốc Tuấn trên cương vị Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua.

Tiếp đó, Kỳ họp bất thường của HĐND huyện đã tiến hành bầu theo hình thức bỏ phiếu kín chức danh Chủ tịch HĐND và chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND huyện.

Kết quả, đồng chí Phạm Văn Quyết - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Đ/c Phạm Ngọc Chi – Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Phạm Văn Quyết được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện.
Đ/c Phạm Văn Quyết - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Khắc Xung được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Phạm Ngọc Chi – Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Khắc Xung được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Phạm Văn Quyết - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 8 – kỳ họp bất thường của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tặng hoa cảm ơn đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy vì những đóng góp của đồng chí trên cương vị Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua; đồng thời tặng hoa chúc mừng hai đồng chí vừa được HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thực hiện: Quốc Huy – Xuân Lộc

(Đài phát thanh Vụ Bản)


Toàn cảnh Kỳ họp.

          Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Quyết - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện  và 34 đại biểu HĐND huyện. 

Các đại biểu dự kỳ họp.

         

Thực hiện Thông báo số 683-TB/TU ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Thông báo số 336-TB/HU ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản về công tác cán bộ; căn cứ Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc điều động đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nhận công tác ở tỉnh từ ngày 1 tháng 4 năm 2019; đồng thời xét đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Lương Quốc Tuấn, tại kỳ họp bất thường, HĐND huyện Vụ Bản đã thực hiện quy trình và ban hành nghị quyết về việc cho đồng chí Lương Quốc Tuấn thôi giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc 
kỳ họp.

Thực hiện Thông báo số 682 – TB/TU ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Thông báo số 336-TB/HU ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản; đồng thời xét đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Nguyễn Khắc Xung, tại kỳ họp bất thường, HĐND huyện Vụ Bản đã thực hiện quy trình và ban hành Nghị quyết về việc cho đồng chí Nguyễn Khắc Xung thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện tặng hoa cảm ơn những đóng góp của đ/c Lương Quốc Tuấn trên cương vị Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua.

Tiếp đó, Kỳ họp bất thường của HĐND huyện đã tiến hành bầu theo hình thức bỏ phiếu kín chức danh Chủ tịch HĐND và chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND huyện.

Kết quả, đồng chí Phạm Văn Quyết - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Đ/c Phạm Ngọc Chi – Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Phạm Văn Quyết được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện.
Đ/c Phạm Văn Quyết - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Khắc Xung được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Phạm Ngọc Chi – Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Khắc Xung được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Phạm Văn Quyết - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 8 – kỳ họp bất thường của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tặng hoa cảm ơn đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy vì những đóng góp của đồng chí trên cương vị Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua; đồng thời tặng hoa chúc mừng hai đồng chí vừa được HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thực hiện: Quốc Huy – Xuân Lộc

(Đài phát thanh Vụ Bản)


Toàn cảnh Kỳ họp.

          Dự kỳ họp có đồng chí Phạm Văn Quyết - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện  và 34 đại biểu HĐND huyện. 

Các đại biểu dự kỳ họp.

         

Thực hiện Thông báo số 683-TB/TU ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Thông báo số 336-TB/HU ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản về công tác cán bộ; căn cứ Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc điều động đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nhận công tác ở tỉnh từ ngày 1 tháng 4 năm 2019; đồng thời xét đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Lương Quốc Tuấn, tại kỳ họp bất thường, HĐND huyện Vụ Bản đã thực hiện quy trình và ban hành nghị quyết về việc cho đồng chí Lương Quốc Tuấn thôi giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện và thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.


Đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc 
kỳ họp.

Thực hiện Thông báo số 682 – TB/TU ngày 8 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định và Thông báo số 336-TB/HU ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Vụ Bản; đồng thời xét đơn xin thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021 của đồng chí Nguyễn Khắc Xung, tại kỳ họp bất thường, HĐND huyện Vụ Bản đã thực hiện quy trình và ban hành Nghị quyết về việc cho đồng chí Nguyễn Khắc Xung thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện tặng hoa cảm ơn những đóng góp của đ/c Lương Quốc Tuấn trên cương vị Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua.

Tiếp đó, Kỳ họp bất thường của HĐND huyện đã tiến hành bầu theo hình thức bỏ phiếu kín chức danh Chủ tịch HĐND và chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch HĐND và chủ tịch UBND huyện.

Kết quả, đồng chí Phạm Văn Quyết - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đã được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ được bầu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Đ/c Phạm Ngọc Chi – Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Phạm Văn Quyết được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện.
Đ/c Phạm Văn Quyết - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Khắc Xung được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Phạm Ngọc Chi – Phó Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Khắc Xung được tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND huyện.

Đ/c Phạm Văn Quyết - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp thứ 8 – kỳ họp bất thường của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tặng hoa cảm ơn đồng chí Lương Quốc Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy vì những đóng góp của đồng chí trên cương vị Chủ tịch UBND huyện trong thời gian qua; đồng thời tặng hoa chúc mừng hai đồng chí vừa được HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Thực hiện: Quốc Huy – Xuân Lộc

(Đài phát thanh Vụ Bản)


Chung nhan Tin Nhiem Mang