Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 119
  • Trong tuần: 1 487
  • Tất cả: 142989
Số điện thoại đường dây nóng

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 PHẢN ÁNH NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC, KHẾU NẠI VỀ VIỆC  GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CỦA XÃ ĐẠI AN

STT

Số điện thoại

Email ( Hòm thư điện tử)

1

0914 656 006

ubndxadaian.namdinh@chinhphu.vn

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 PHẢN ÁNH NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC, KHẾU NẠI VỀ VIỆC  GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

HUYỆN VỤ BẢN

STT

Số điện thoại

Email ( Hòm thư điện tử)

1

0228 382 1626

ubndhuyenvuban.namdinh@chinhphu.vn

2     

0916 622 678

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 PHẢN ÁNH NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC, KHẾU NẠI VỀ VIỆC  GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

Văn phòng UBND tỉnh ( Trung tâm dịch vụ công trực tuyến)

STT

Số điện thoại

Email ( Hòm thư điện tử)

1

0228 3526 333

tthcnamdinh@namdinh.chinhphu.vn

Bộ phận tiếp nhận trả kết quả của UBND huyện

STT

Số điện thoại

Email ( Hòm thư điện tử)

1

0228 3821 626

ubndhuyenvuban.namdinh@chinhphu.vn

Đề nghị tổ chức cá nhân gửi bằng văn bản qua hòm thư điện tử hoặc gọi điện trực tiếp tới các số điện thoại trên.


Chung nhan Tin Nhiem Mang