Thống kê truy cập
 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 84
 • Trong tuần: 1 622
 • Tất cả: 101619
 • 19/05/2023

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sử đổi, bổ xung lĩnh vực người có công

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sử đổi, bổ xung lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - thương binh xã hội , UBND cấp xã.

 • 29/12/2022

  Quyết định 2492/QĐ - UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ xung, bãi bỏ lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở thông tin và truyền thông, UBND cấp huyện.

 • 29/12/2022

  Quyết đinh 2491/QĐ-UBND

  Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ xung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền của sở tư pháp

 • 22/12/2022

  Quyet dinh 2339/QĐ-UBND

  QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp xã

 • 23/11/2022

  Công văn số 985/HTQTCT - HT

  Về một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ khai sinh trên hệ thống thông tin đăng ký quản lý hộ tịch điện từ

 • 23/11/2022

  Quyết định số 2228/QĐ - BTP

  Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ xung trong lĩnh vực hộ tịch, thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tư pháp

 • 12/11/2022

  Quyết định 398/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 • 11/11/2022

  Quyêt đinh 815/QĐ-UBND tỉnh

  Quyết định số 815 Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp xã, thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh

 • 10/11/2022

  Quyết định 1173/QĐ-UBND

  Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 • 24/09/2022

  Quyết đinh 805/QĐ - UBND

  Quyết đinh 805/QĐ - UBND tỉnh Nam Định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã


Chung nhan Tin Nhiem Mang