Thống kê truy cập
 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 118
 • Trong tuần: 1 670
 • Tất cả: 162650
 • 22/01/2024

  136/QĐ-UBND

  Quyết định 136/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 • 02/01/2024

  2667/QĐ-UBND

  QUYẾT ĐỊNH V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 • 08/12/2023

  2441/QĐ-UBND

  QĐ Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

 • 08/12/2023

  2442/QĐ-UBND

  QĐ V/v công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã

 • 04/12/2023

  Quyết định 2376/QĐ-UBND

  Quyết định 2376/QĐ-UBND  công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ xung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

 • 04/12/2023

  Quyết định 2325/QĐ-UBND

  Quyết định 2325/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động thương binh & xã hội, UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định.

 • 01/12/2023

  Quyết định 115/NQ-HĐND

  Nghị quyết 115/NQ-HĐND  Nghị quyết của HĐND tỉnh Nam Định quy định mức thu, miễn thu một số phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh Nam Định.

 • 24/11/2023

  Quyết đinh 2325/QĐ-UBND

  Quyết định 2325/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở lao động-Thương binh& Xã Hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nam Định

 • 07/11/2023

  Quyết định 128/QĐ-UBND

  Quyết định 128/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền quản lý của sở tư pháp.

 • 23/10/2023

  Quyết định 720/QĐ-UBND

  QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã


Chung nhan Tin Nhiem Mang