Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 114
  • Trong tuần: 1 482
  • Tất cả: 142984
Giới thiệu
 THƯ NGỎ


Thưa quý vị  cùng bà con Nhân dân!

Trong những năm qua công tác tuyên truyền và truyền tải thông tin đến bà con nhân dân xã nhà chủ yếu dựa trên các kênh truyền tải chính đó là: Văn bản, tủ sách pháp luật và đặc biệt trên hệ thống đài phát thanh của xã. Chúng ta không thể phủ nhận tính hiệu quả của các kênh truyền tải trên bởi nhờ đó góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, phục vụ đắc lực cho việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn xã, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, Chính quyền địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về “Chính phủ điện tử”; chủ trương, kế hoạch của UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính Nhà nước. UBND xã Đại An xây dựng trang thông tin điện tử với địa chỉ: www.daian.namdinh.gov.vn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trang thông tin điện tử xã Đại An nhằm mục đích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Đảng ủy- HĐND- UBND xã, cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân và doanh nghiệp; từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính của xã. Chuyển tải hệ thống Emai công vụ; liên kết với các cổng thông tin điện tử của Đảng, chính phủ, tỉnh, huyện và các địa phương khác; đồng thời tuyên truyền giáo dục; Đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, những giá trị văn hoá của quê hương  đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để  tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân xã Đại An anh hùng trong giai đoạn cách mạng mới.

Việc đưa Trang thông tin điện tử của xã vào hoạt động thể hiện nỗ lực, quyết tâm đổi mới của lãnh đạo xã nhà, nhằm từng bước hoàn thiện, phát triển đa đạng các loại hình thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin tuyên truyền và nhu cầu tiếp nhận thông tin của bà con nhân dân.

Với tinh thần và mong muốn như trên cũng như để trang thông tin ngày càng hoàn thiện cả về hình thức và nội dung rất mong được quý vị bà con Nhân dân tham gia góp ý xây dựng.

Trân trọng cảm ơn.!

  

 


Chung nhan Tin Nhiem Mang