Thống kê truy cập
 • Đang online: 12
 • Hôm nay: 54
 • Trong tuần: 820
 • Tất cả: 58449
 • Image
  30/03/2021

  ĐƠN VỊ BẦU CỬ LÀ GÌ

  Các cuộc bầu cử phải được tiến hành theo các đơn vị bầu cử. Đơn vị bầu cử là khái niệm chỉ một phạm vi địa lý hành chính tương ứng với một lượng dân cư nhất định để bầu một số lượng đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng nhân dân xác định.

 • Image
  29/03/2021

  Một số quy định của pháp luật mà cử tri cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Hiến pháp năm 2013 có quy định Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương,

 • Image
  29/03/2021

  Phần 7: Một số tình huống trong quá trình bầu cử

  Câu 156: Sau khi đã hết thời hạn hiệp thương lần thứ hai thì có thể bổ sung hoặc thay đổi danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân đã lập qua hiệp thương lần thứ hai để đưa vào hiệp thương lần thứ ba được không?

  Trả lời:

 • Image
  29/03/2021

  Phần 6: Ngày bầu cử và việc bỏ phiếu, kiểm phiếu

  Câu 131: Ngày bầu cử được quy định như thế nào? Trong trường hợp nào thì hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định? Ai có quyền quyết định?

 • Image
  29/03/2021

  Phần 5: Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử

  Câu 111. Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử gồm những bước, công đoạn nào?

  Trả lời:

  Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử. Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được tiến hành thông qua 05 bước cụ thể như sau:

 • Image
  29/03/2021

  Phần 4: Việc ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

  Câu 92: Thế nào là người được giới thiệu ứng cử và thế nào là người tự ứng cử?

  Trả lời:

  Người được giới thiệu ứng cử là người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan nhà nước ở trung ương hoặc địa phương giới thiệu để được xem xét đưa vào danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

 • Image
  29/03/2021

  Phần 3: Cử tri và danh sách cử tri

  Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – là người có quốc tịch Việt Nam

 • Image
  29/03/2021

  Phần 2: Các tổ chức phụ trách bầu cử

  Câu 53. Các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp gồm những tổ chức nào?

 • Image
  29/03/2021

  Phần 1: Những vấn đề chung về bầu cử

  Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

 • Image
  05/04/2020

  Nghị định 176 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

  Vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định tại Nghị định này là những hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế 


Chung nhan Tin Nhiem Mang