Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 1 668
  • Tất cả: 162648
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
140kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục ĐTUBND xã Đại an
2 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục ĐTUBND xã Đại an
3 Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục ĐTUBND xã Đại an
4 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục ĐTUBND xã Đại an
5 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục ĐTUBND xã Đại an
6 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
7 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
8 Thủ tục đăng ký kết hôn Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
9 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
10 Thủ tục đăng ký lại kết hôn Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
11 Thủ tục đăng ký khai tử Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
12 Thủ tục đăng ký khai tử lại Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
13 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
14 Thủ tục đăng ký khai sinh Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
15 Thủ tục đăng ký lại khai sinh Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
16 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
17 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
18 Thủ tục đăng ký giám hộ Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
19 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
20 Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Lĩnh vực Tư phápUBND xã Đại an
1234567

Chung nhan Tin Nhiem Mang