Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 841
  • Tất cả: 58470
Thông báo kết quả, nhiệm vụ các giải pháp tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn xã
Lượt xem: 837
Được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân kết quả đạt được đáng phấn khởi, nhân dân đã quan tâm hơn đến quyền nghĩa vụ trong việc sử dụng đất

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ ĐẠI AN

Về kết quả thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý đất đai

và một số nhiệm vụ trong thời gian tới

          Kính thưa toàn thể nhân dân

          Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, nghị quyết số 17 của tỉnh ủy nam định. Nghị quyết số 05 của huyện ủy vụ bản về việc tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý đất đai. Trong tháng 9 và tháng 10 năm 2018 UBND xã đã tiến hành nhiều biện pháp như tổ chức hội nghị triển khai, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến luật đất đai, các văn bản hướng dẫn thi hành luật. Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện ngăn chặn và xử lý các vi phạm. Được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân kết quả đạt được đáng phấn khởi, nhân dân đã quan tâm hơn đến quyền nghĩa vụ trong việc sử dụng đất, chấp hành các quy định, ý kiến của cán bộ có thẩm quyền quản lý. Vì vậy trong 01 tháng qua chỉ có 02 vụ việc vi phạm nhỏ và đã được xử lý kịp thời, chấp hành nghiêm kết luận của UBND xã.

          Tuy nhiên trên thực tế còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp nhất là vào thời vụ khô hanh kéo dài, nhu cầu xây dựng nhà ở, mồ mả vào dịp cuối năm sẽ diễn ra nhiều hơn đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý thực tự giác của mỗi người dân thì mới đảm bảo việc chấp hành theo quy định của pháp luật.

          Thực hiện kết luận số 43 ngày 22/8/2018 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh để công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã đúng quy định của pháp luật đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng hợp pháp của công dân, lợi ích của tập thể và nhà nước. UBND xã yêu cầu cán bộ các cấp và chủ sử dụng đất thực hiện tốt các nội dung sau:

          1. Các chủ sử dụng đất thực hiện đúng quy định về quyền, nghĩa vụ của chủ sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Quá trình sử dụng có những biến động về mục đích sử dụng, chủ sử dụng hoặc xây dựng có liên quan đến công trình giao thông thủy lợi, đến các hộ liền kề phải xem xét để không vượt quá giới hạn sử dụng của mình. Trường hợp chưa rõ thì phải đề nghị UBND xã xác định không được tự ý lấn chiếm các công trình giao thông thủy lợi, đất công ích, đất nông nghiệp liền kề hoặc đất của hộ liền kề.

          2. Trong thời điểm hiện nay đang làm đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, giấy chứng nhận đã hết hạn sử dụng. Do giấy chứng nhận mới chưa cấp nên các chủ hộ không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhau và đặc biệt là các hộ không có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

          3. Việc xây dựng nhà ở trong khu vực dân cư phải đảm bảo nguyên tắc nhà ở xây dựng trên đất ở, tùy theo hiện trạng mỗi hộ sử dụng đất ở khu dân cư chỉ được công nhận không quá 300m2 (Theo giấy chứng nhận đã cấp). Diện tích còn lại trong thửa đất là đất nông nghiệp khác còn gọi là đất thổ canh. Khi có nhu cầu xây dựng nhà ở trên đất thổ canh phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng. Vì vậy các hộ có nhu cầu tách đất thổ canh cho con làm nhà ở phải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng nếu không là đã vi phạm luật đất đai và sẽ bị sử lý hành chính.

          4. Việc xây dựng mồ mả phải thực hiện theo quy định của UBND xã, nội quy của từng khu nghĩa trang nhân dân theo nguyên tắc trật tự, tiết kiệm đất đúng quy hoạch đảm bảo sử dụng hài hòa cảnh quan không gây xáo trộn, mâu thuẫn trong khu vực và theo sự quản lý điều hành của trưởng, phó xóm, ban quản lý ngĩa trang nhân dân khu vực.

          5. UBND xã đã thành lập tổ công tác giúp việc trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn và phân công phụ trách các địa bàn thôn xóm có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm trên địa bàn được phân công. Danh sách phân công cụ thể như sau:

1. Đ/c: Nguyễn Gia Thuân – Chủ tịch UBND xã – Phụ trách chung, trực tiếp ký các văn bản giải quyết vi phạm và Miền An Duyên

2. Đ/c: Vũ Hữu Thược  – Phó chủ tịch UBND xã – Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của tổ công tác – Phụ trách Miền Đại Đê.

3. Đ/c: Vũ Xuân Hưởng – Tổ phó tổ công tác – Phụ trách Miền Tân An.

4. Đ/c: Nguyễn Thế Cương – Công chức Địa chính – Phụ trách việc thiết lập văn bản, cung cấp số liệu hồ sơ địa chính và tham mưu đề xuất các phương án giải quyết, báo cáo cấp trên theo quy định.

5. Đ/c: Vũ Xuân Dũng  – Trưởng công an xã – Phụ trách việc điều động, chỉ huy lực lượng công an phối hợp với tổ công tác giải quyết các vụ việc phát sinh.

6. Đ/c: Phùng Gia Hiếu – Cán bộ GTTL – Phối hợp với Đ/c Cương trong việc thiết lập các loại biên bản vi phạm và đo đạc xác định số liệu cụ thể.

7. Các Đ/c Trưởng các thôn, xóm phụ trách quản lý địa bàn của mình theo địa giới hành chính.

          Trên đây là thông báo của UBND xã về kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn và một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kết luận 43 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh. UBND xã trân trọng thông báo để cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện tốt góp phần cho công tác quản lý hiệu quả đúng quy định của pháp luật hiện hành.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

Nguyễn Gia ThuânChung nhan Tin Nhiem Mang