Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 79
  • Trong tuần: 1 617
  • Tất cả: 101614
Quyết định Số 24 ban hành tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025
Lượt xem: 68
Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 09/08/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành các tiêu chí xã NTM nâng cao thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
VanBanGoc_24_QD_ban_hanh_tieu_chi_xa_NTM-_xa_NTM_nang_cao_gd_2021_-_2025.pdf

 

VanBanGoc_Phu_luc_I_kem_QD_03_Tieu_chi_xa_NTM_gd_2021-2025.pdf

VanBanGoc_Phu_luc_II_kem_QD_03_Tieu_chi_xa_NTM_nang_cao_gd_2021-2025.pdf

 


Chung nhan Tin Nhiem Mang