Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 27
  • Trong tuần: 793
  • Tất cả: 58422
89 Năm chặng đường lịch sử Hội Nông Dân 1930 - 2019
Lượt xem: 329
Cách đây 89 năm nông hội đỏ, tiền thân của hội nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị của giai cấp nông dân chính thức đ­ược thành lập

Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập hội Nông dân Việt Nam

14/10/1930 - 14/10/2019 

I . NHỮNG CHẶNG Đ­ƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG CỦA GIAI CẤP NÔNG DÂN VIỆT NAM

          Cách đây 89 năm nông hội đỏ, tiền thân của hội nông dân Việt Nam, tổ chức chính trị của giai cấp nông dân chính thức đ­ược thành lập. Trải qua 89 năm xây dựng và tr­ưởng thành, d­ưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giai cấp nông dân và hội nông dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tập hợp động viên giai cấp nông dân đóng góp tích cực vào sự nghiệp cánh mạng của Đảng, viết nên trang sử hào hùng của dân tộc.

          Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng Sản Việt Nam thành lập đánh dấu một bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam, mở ra giai đoạn mới trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

          Ngày 14/10/1930 Nông hội đỏ ra đời nhằm tập hợp lực l­ượng nông dân đoàn kết xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, đấu tranh cho tự do, độc lập của dân tộc. Trải qua từng giai đoạn cách mạng, hội đ­ược mang nhiều tên gọi khác nhau nh­ư:

          - Hội t­ương tế ái hữu.

          - Hội nông dân cứu quốc.

          - Hội nông dân tập thể ở miền bắc

          - Hội nông dân giải phóng ở miền nam

          - Hội nông dân tập thể.

          Tháng 3/1988 Đại hội III hội nông dân tập thể đã đổi tên thành Hội nông dân Việt Nam.

            II/ GIAI CẤP NÔNG DÂN XÃ ĐẠI AN QUA CÁC THỜI KỲ CÁCH MẠNG

          1/ Trong kháng chiến chống thực dân Pháp:

          Giai cấp nông dân xã một lòng tin t­ưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp sức ng­ười, sức của vào cuộc kháng chiến để giành thắng lợi hoàn toàn. Trong kháng chiến chống Pháp địa bàn xã là vùng địch tạm chiếm, thực dân Pháp đặt hai đồn bốt chặn tại hai điểm đầu đường 12 khu vực An Duyên và đầu cầu Bất Di chúng bắt dân đi phu, đi lính nộp siu thuế nặng nề, Bà con nông dân tại địa phương theo cách mạng đã tổ chức đấu tranh du kích, chống trả nhiều đợt càn quét của địch, bí mật tiêu diệt nhiều tên quan sai, góp phần dành thắng lợi chung của Đất nước.

          Trong những ngày đầu cách mạng thành công, phải đương đầu với giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, xong d­ưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu giai cấp nông dân đã thoát khỏi ách thống trị của thực dân, có nhiều ng­ười tiêu biểu trong phong trào diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp quê h­ương đã có hơn 100 ng­ười con hy sinh vì tổ quốc, hoà bình lập lại miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, giai cấp nông dân xã nhà h­ướng theo con đường làm ăn tập thể đến năm 1959 mô hình HTX được thành lập, năm 1976 HTX hợp nhất toàn xã sau 5 năm hoạt động HTX hợp nhất được chia thành ba HTX tại ba miền An Duyên, Đại Đê, Tân An. Nông dân xã nhà hăng hái tham gia các phong trào cải tiến nông cụ nâng cao năng xuất lao động, từng b­ước nâng cao đời sống của nhân dân.

          2/Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

 Đế quốc Mỹ điên cuồng leo thang đánh phá miến Bắc. Thực hiện Nghị quyết của Đảng nông dân giữ vững nhịp độ sản xuất, với khẩu hiệu quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm l­ược, xứng đáng là hậu ph­ương lớn chi viện cho tiền tuyến " Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một ng­ười". Tất cả vì Miền Nam thân yêu, Nông dân xã nhà đã tiễn đưa hàng ngàn l­ượt con em lên đ­ường bảo vệ tổ quốc, góp phần vào thắng lợi oanh liệt của đất n­ước, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước quê hương đã có Đã có gần 200 người con cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng Đất nước. Tính chung cả hai cuộc kháng chiến và làm nghĩa vụ Quốc tế toàn xã có hơn 300 liệt sỹ.  Ngày 30/4/1975 chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng ca khúc khải hoàn Nam, Bắc thống nhất, toàn dân chung tay khắc phục hậu quả chiến tranh xây dựng lại đất nước. Năm 2010 Đảng bộ, Chính quyền và bà con nhân xã Đại An vinh dự được Chính phủ công nhận Danh hiệu Anh Hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Pháp. ghi nhận công lao đóng góp của lớp lớp cán bộ Đảng viên và bà con nhân dân xã nhà đã anh dũng kháng chiến góp phần vào thắng lợi chung của Nước nhà.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Bà con nông dân lại tích cực thực hiện tốt các chỉ thị Nghị quyết của Đảng, thi đua lao động sản xuất, phát huy trí tuệ tài năng của mình v­ươn lên làm giầu chính đáng, an ninh l­ương thực đ­ược ổn định, cơ sở hạ tầng đ­ược xây dựng và phát triển, điện, đ­ường, tr­ường, trạm đ­ược khang trang, con em nông dân có đủ điều kiện học tập, rèn luyện.

          Được sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp uỷ đảng, chính quyền, hội nông dân đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền tốt chủ tr­ương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà n­ước,các quy định của địa phương, vận động hội viên giúp nhau làm giầu và giảm nghèo bền vững, thực hiện chủ tr­ương dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp,làm đường giao thông, thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng làng xóm bình yên, gia đình hạnh phúc. Cho đến nay Đại An đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.Và đang tiếp tục xây dựng nông thôn mới bền vững,nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

          III- HỘI NÔNG DÂN XÃ ĐẠI AN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN.

           Đ­ược sự quan tâm của Đảng uỷ và ngành dọc cấp trên,đã tạo điều kiện cho hội nông dân xã, xây dựng cơ sở hội vững mạnh và từng bước phát triển, sau 33 năm xây dựng và trưởng thành, qua 8 kỳ đại hội. Hội đã tập trung triển khai thực hiện 2 ch­ương trình công tác trọng tâm, 3 phong trào thi đua ,các chỉ tiêu công tác hội và phong trào nông dân. Xây dựng hội vững mạnh đa dạng hoá các hình thức tập hợp hội viên nông dân vào sinh hoạt hội, phát động hội viên thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

1/Công tác tổ chức xây dựng hội

          Ngày 23-24/03/2018 Đại hội Hội Nông dân xã lần thứ XXI nhiệm kỳ 2018-2023 đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã lựa chọn bầu 15Đ/c vào BCH có đủ năng lực lãnh đạo công tác hội và phong trào nông dân trong giai đoạn phát trển mới.

Cho tới nay toàn xã có 1116 hội viên sinh hoạt ở 12 tổ thôn xóm, chất lượng hội viên ngày một nâng cao, đó là sự đoàn kết thống nhất trong BCH tới các chi hội và hội viên. Hàng năm các hội viên tham gia đều sinh hoạt đóng hội phí đầy đủ đúng điều lệ hội.

          2/Công tác hỗ trợ nông dân

          Hàng năm hội đã phối hợp với ban nông nghiệp và hợp tác xã, tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT, cho cán bộ hội viên trong sản xuất nông nghiệp. Hội đã đứng ra tín chấp cho hội viên  vay vốn để phát triển kinh tế, các hộ nghèo sửa chữa nhà cửa, các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập,và vốn vay giải quyết việc làm đến nay tổng d­ư nợ ngân hành CSXH là 2,980,051,000 vnđ, với số tiền tiết kiệm 119,179,226vnđ D­ư nợ ngân hàng NN& PTNT là 4,567,000000vnđ Cho vay từ nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân huyện: 100,000,000 vnđ  để phát triển, sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi, các hộ vay vốn đã thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước.

          Bên cạnh đó Hội Nông dân phối hợp cùng các ban nghành ,đoàn thể tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng làng xóm, gia đình nông dân văn hoá,thực hiện các phong trào của địa phương, thông qua các hoạt động của hội gắn với tuyên truyền, vận động hội viên chấp hành các chủ ch­ương, đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của nhà n­ước đồng thời triển khai 3 phong trào thi đua của hội tới cán bộ hội viên,đẩy mạnh phát triển kinh tế đa dạng, ứng dụng KHKT vào sản xuất chăn nuôi, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nhân rộng mô hình kinh tế trang trại, gia trại, phát triển tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo bền vững, vận động hội viên đoàn kết giữ vững an ninh chính trị,trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được đảm bảo, cán bộ hội viên thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng,phong cách đạo đức Hồ Chí Minh quyết tâm xây dựng Hội Nông dân xã Đại An vững mạnh,góp phần thực hiên thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

                   3/Các nhiệm vụ cần tập chung

          - Duy trì tốt chế độ sinh hoạt của hội, nâng cao chất l­ựơng hội viên

          - Tăng c­ường vận động hội viên tham gia xây dựng quỹ hội

          - Tiếp tục vận động phát triển quỹ Hỗ trợ nông dân

          - Phát động thi đua các phong trào để chào mừng Đại hội Đảng các cấp

          - Phối hợp với các nghành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền chủ tr­ương chính sách của đảng và nhà n­ước.và các quy định của điại phương chỉ thị ,nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

          - Duy trì tốt mô hình tổ tự quản vệ sinh môi trường, thu gom phân loại rác thải và sử lý rác thải hữu cơ ngay tại hộ gia đình.

          - Vận động hội viên chấp hành quyết định thu hồi đất phục vụ công tác xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh, công trình giao thông công cộng, các công trình phúc lợi tại địa phương.

          - Thu hoạch nhanh gọn lúa mùa, tổ chức diệt chuột, làm đất ải, chuẩn bị vật t­ư ,giống vốn cho sản xuất vụ xuân 2020.

          IV- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

          Thiết thực chào mừng 89 năm thành lập hội nông dân Việt Nam,chào mừng đại hội Hội Đảng bộ xã Đại An nhiệm kỳ 2020-2025 cán bộ, hội viên nông dân xã Đại An cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

          Một là : Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, hội nông dân các cấp ,vận động hội viên thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm tư tưởng,phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, giữ vững danh hiệu nông thôn mới.

          Hai là : Thực hiện tốt phong trào hành động cách mạng trong nông dân, một cách sâu rộng và thiết thực để hội nông dân xứng đáng là "Trung tâm nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao" trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập kinh tế thế giới.

          Ba là : Xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh, tập hợp thu hút nông dân vào hội , đổi mới sinh hoạt hội theo chuyên đề. Tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ năng lực, trình độ đảm đương tốt nhiệm vụ được giao.

          Bốn là : Đẩy mạnh phong trào thi đua  Sản xuất kinh doang giỏi, giúp nhau giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới thực hiện nghị quyết của BCH TƯ Đảng kỳ họp thứ VII khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vận động cán bộ hội viên giữ vững danh hiệu nông thôn mới theo 19 tiêu trí được đề ra.Phấn đấu trở thành xã đạt nông thôn mới bền vững, kiểu mẫu trong giai đoạn tiếp theo.

          -Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ tự quản vệ sinh môi trường, các tuyến đường giao thông trục liên xã và thôn xóm.

          Năm là : Phát động phong trào thi đua lao đông sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Đại An lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

          Chặng đường 89 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ hôị viên nông dân xã Đại An tự hào với truyền thống vẻ vang của hội. Trước thời cơ và vận hội mới, phát huy bản chất tự lực tự cường, cần cù sáng tạo thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã Đại An ngày càng giầu đẹp, văn minh góp phần cùng các cấp các ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiện vụ được giao./

T/M BCH HỘI NÔNG DÂN

CHỦ TỊCH

Phùng Gia HiếuChung nhan Tin Nhiem Mang