Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 171
  • Trong tuần: 1 709
  • Tất cả: 101706
Đảng bộ xã Đại An tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII
Lượt xem: 257
Trong hai ngày, 8/5 và 9/5/2020, Đảng bộ xã Đại An đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 

 

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Xuân Thao - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; đại diện các ban, ngành của huyện và 162 đại biểu đại diện cho 387 đảng viên trong Đảng bộ xã.

 

 

Đ/c Phùng Quốc Đồng - Phó Bí thư Đảng ủy xã trình bày báo cáo tại Đại Hội.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Đại An đã lãnh đạo và tạo được những dấu ấn quan trọng, nổi bật với nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, 13/15 chỉ tiêu hoàn thành, trong đó có 5 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội XXI đề ra, một số thành tựu nổi bật: Kinh tế phát triển ổn định, đúng hướng với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12%/ năm; công tác xây dựng hạ tầng cơ sở của xã được quan tâm đầu tư đồng bộ; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt trên 80% và trên 85% số đơn vị đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa hàng năm. Các thiết chế văn hóa từ xã đến thôn được đầu tư quan tâm tu bổ, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống. Công tác an sinh xã hội được chú trọng với nhiều nguồn lực xã hội hóa; đời sống của nhân dân được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,15% theo tiêu chí mới. Qua đó, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2017, về đích trước 2 năm so với Nghị quyết.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng bộ xác định là nhiệm vụ then chốt, tập trung xây dựng đảng trên tất cả các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng. Trong đó, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được quan tâm. Đảng bộ luôn coi trọng tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong tổ chức đảng, đơn vị. Kết quả, trong 5 năm qua, Đảng uỷ, UBKT đã tổ chức kiểm tra 16 lượt chi bộ, 9 đảng viên và tổ chức giám sát 21 lượt chi bộ, 9 đảng viên. Từ năm 2015 đến năm 2019, qua đánh giá bình xét bình quân hàng năm có 86% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và Đảng bộ luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

 

 

 

 

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Đại Hội.

 

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ xã Đại An lần thứ XXII, đề ra 13 chỉ tiêu cụ thể là: Phấn đấu mức tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10%/năm trở lên; bình quân 1ha canh tác đạt giá trị 110 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 80 triệu đồng/năm; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/ năm trở lên; phấn đấu đến năm 2025 tiến tới không còn hộ nghèo; xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2022, có 2-3 thôn xóm đạt NTM kiểu mẫu; hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và trạm y tế ra khu mới đã được quy hoạch…

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu và tặng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Khắc Xung - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Đại An đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: “Bước sang nhiệm kỳ mới, bên cạnh những thành tích và lợi thế có sẵn của địa phương, tại Đại hội này tôi xin nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để các đồng chí tiếp tục thảo luận và quyết định:

Một là: Phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Đảng bộ phải làm tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên; xây dựng được sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ, trước hết là trong cấp ủy.

Hai là: đảng bộ cần tập trung lãnh đạo, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của xã, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất tại địa phương để giải quyết việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trên địa bàn xã.

Ba là: Giải quyết có hiệu quả công tác an sinh xã hội, thường xuyên quan tâm chăm lo tới các đối tượng chính sách, người có công, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững; chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Bốn là: Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; tập trung đẩy lùi các tệ nạn xã hội; thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công tác tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.”

 

 

 

Ban chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội.

 

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã sáng suốt bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 13 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vụ Bản lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại An lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

T/h: Huyền Trang

(Trung tâm VH, TT & TT huyện)


Chung nhan Tin Nhiem Mang