Tổng số: 71
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
81/QĐ-UBND 10/04/2022 Quyết định về việc công bố công khai dự toán Nhà nước xã Đại An Qúy I năm 2022
Lượt xem: 21
Tải về
01 28/03/2022 Giới thiệu chung về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức bộ máy và tình hình kinh tế xã hội của xã Đại An
Lượt xem: 3
Tải về
137/UBND-NV 07/03/2022 Thông báo công khai danh sách công an xã hưởng trợ cấp một lần theo nghị định 73/2009/NĐ-CP (Đợt 7)
Lượt xem: 39
Tải về
Quyết định 02/QĐ - UBND 11/01/2022 Quyết định về hình thức bầu cử trưởng thôn xóm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 36
Tải về
Quyết định số 04 /QĐ - UBND 05/01/2022 Quyết định 04/QĐ - UBND về việc công bố công khai chi tiêu nội bộ xã Đại An 2022.
Lượt xem: 21
Tải về
Quyết định số 06/QĐ-UBND 05/01/2022 Quyết định 06/QĐ-UBND Về việc công bố công khai việc ban hành quy chế tài sản công xã Đại An năm 2022, Quyết định 05/QĐ-UBND Về việc công bố công khai việc ban hành quy chế tài sản công xã Đại An năm 2022,
Lượt xem: 24
Tải về
Quyết định số 01/QĐ - UBND 01/01/2022 Quyết định công bố ngày bầu cử trưởng thôn xóm nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 28
Tải về
Thông báo số 06/TB - UBND 30/12/2021 Thông báo về việc thôi giữ chức trưởng xóm Trung Đại Đê và cử trưởng xóm lâm thời điều hành hoạt động của xóm mới sau sap nhập.
Lượt xem: 22
Tải về
Quyết định số 105/QĐ - UBND 30/12/2021 Quyết định cử trưởng xóm lâm thời Trung Thượng Đại Đê
Lượt xem: 16
Tải về
Nghị quyết 20 - HĐND 27/12/2021 Nghị quyết 20 - HĐND ngày 27/12/2021 về việc chấp thuận danh mục các dự án đầu tư công trung hạn và phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các dự án trên địa bàn xã giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 24
Tải về
12345678

Chung nhan Tin Nhiem Mang