Tổng số: 93
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
390/UBND-VP 27/04/2023 Về việc sử dụng thông tin, giấy tờ trên ứng dụng VneID
Lượt xem: 16
Tải về
28/QĐ-UBND 12/04/2023 Quyết định thành lập đoàn kiển tra liên ngành an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 xã Đại An
Lượt xem: 15
Tải về
25/KH-BCĐATTP 12/04/2023 Kế hoạch kiểm tra của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trong tháng hành động an toàn thực phẩm xã Đại An năm 2023
Lượt xem: 12
Tải về
07/KH-UBND 22/02/2023 Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính xã Đại An năm 2023
Lượt xem: 28
Tải về
17/QĐ-UBND 14/02/2023 Quyết định về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã Đại An
Lượt xem: 32
Tải về
26/QĐ-UBND 05/01/2023 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm xã Đại An 2023
Lượt xem: 15
Tải về
27/KH UBND 28/12/2022 Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã Đại An năm 2023
Lượt xem: 41
Tải về
22/KH-UBND 28/12/2022 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước xã Đại An năm 2023
Lượt xem: 35
Tải về
26/KH - UBND 21/12/2022 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của UBND xã Đại An
Lượt xem: 50
Tải về
21/KH-UBND 06/12/2022 Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 xã Đại An
Lượt xem: 32
Tải về
12345678910

Chung nhan Tin Nhiem Mang