Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
90 05/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước xã Đại An 2021
Lượt xem: 15
Tải về
91 05/07/2022 Quyết định công bố công khai việc thực hiện dự toán Nhà nước xã Đại An Quý II năm 2022
Lượt xem: 15
Tải về
81/QĐ-UBND 10/04/2022 Quyết định về việc công bố công khai dự toán Nhà nước xã Đại An Qúy I năm 2022
Lượt xem: 31
Tải về
137/UBND-NV 07/03/2022 Thông báo công khai danh sách công an xã hưởng trợ cấp một lần theo nghị định 73/2009/NĐ-CP (Đợt 7)
Lượt xem: 49
Tải về
Quyết định số 04 /QĐ - UBND 05/01/2022 Quyết định 04/QĐ - UBND về việc công bố công khai chi tiêu nội bộ xã Đại An 2022.
Lượt xem: 29
Tải về
Quyết định số 06/QĐ-UBND 05/01/2022 Quyết định 06/QĐ-UBND Về việc công bố công khai việc ban hành quy chế tài sản công xã Đại An năm 2022, Quyết định 05/QĐ-UBND Về việc công bố công khai việc ban hành quy chế tài sản công xã Đại An năm 2022,
Lượt xem: 32
Tải về
Nghị quyết 20 - HĐND 27/12/2021 Nghị quyết 20 - HĐND ngày 27/12/2021 về việc chấp thuận danh mục các dự án đầu tư công trung hạn và phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các dự án trên địa bàn xã giai đoạn 2022 - 2025
Lượt xem: 31
Tải về
91/QĐ-UBND 12/10/2021 Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý III năm 2021
Lượt xem: 31
Tải về
Biên bản 12/10/2021 Niêm yết công khai minh bạch tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021
Lượt xem: 33
Tải về
Biên bản 19/08/2021 Kết thúc niêm yết công khai quyết toán thu chi ngân sách năm 2020
Lượt xem: 24
Tải về
123

Chung nhan Tin Nhiem Mang