Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
108/QĐ-UBND 31/10/2022 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2021 - 2025 xã Đại An, Phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo.
Lượt xem: 54
Tải về
18/KH - UBND 31/10/2022 Kế hoạch triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022
Lượt xem: 75
Tải về
83 28/04/2022 Quyết định kiện toàn Ban biên tập và tổ giúp việc Ban biên tập tin bài cổng thông tin điện tử xã Đại An
Lượt xem: 79
Tải về
84 28/04/2022 Quyết định ban hành quy chế, quy chế hoạt động của BBT và tổ giup viec trang TTĐT xa Dai An
Lượt xem: 68
Tải về
Quyết định 2508/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 19/11/2021 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 56
Tải về
2180/QĐ-UBND 08/10/2021 QĐ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 46
Tải về
Quyết định 1446/QĐ-UBND ngày 07/07/2021 07/07/2021 QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 56
Tải về
Quyết định 805/QĐ-UBND 15/04/2021 QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 58
Tải về
Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 22/01/2021 QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 45
Tải về
Quyết định 2946/QĐ-UBND ngày 9/12/2020 09/12/2020 QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền của sở xây dựng, UBND cấp huyện.
Lượt xem: 59
Tải về
123

Chung nhan Tin Nhiem Mang