Tổng số: 49
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
90 05/07/2022 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước xã Đại An 2021
Lượt xem: 15
Tải về
91 05/07/2022 Quyết định công bố công khai việc thực hiện dự toán Nhà nước xã Đại An Quý II năm 2022
Lượt xem: 15
Tải về
83 28/04/2022 Quyết định kiện toàn Ban biên tập và tổ giúp việc Ban biên tập tin bài cổng thông tin điện tử xã Đại An
Lượt xem: 17
Tải về
84 28/04/2022 Quyết định ban hành quy chế, quy chế hoạt động của BBT và tổ giup viec trang TTĐT xa Dai An
Lượt xem: 16
Tải về
01 27/04/2022 Quyết định thành lập tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Đại An
Lượt xem: 13
Tải về
02 27/04/2022 Quyết định ban hành quy chế, Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Đại An
Lượt xem: 14
Tải về
82 25/04/2022 Quyết định kiện toàn BCĐ chuyển đổi số xã Đại An
Lượt xem: 15
Tải về
81/QĐ-UBND 10/04/2022 Quyết định về việc công bố công khai dự toán Nhà nước xã Đại An Qúy I năm 2022
Lượt xem: 31
Tải về
47 09/03/2022 Quyết định kiện toàn và danh sách họ tên số điện thoại bộ phận tiếp nhận trả kết quả xã Đại An
Lượt xem: 16
Tải về
Quyết định 02/QĐ - UBND 11/01/2022 Quyết định về hình thức bầu cử trưởng thôn xóm nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 45
Tải về
12345

Chung nhan Tin Nhiem Mang