Quyết định 06/QĐ-UBND Về việc công bố công khai việc ban hành quy chế tài sản công xã Đại An năm 2022, Quyết định 05/QĐ-UBND Về việc công bố công khai việc ban hành quy chế tài sản công xã Đại An năm 2022,
Số ký hiệu văn bản Quyết định số 06/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định 06/QĐ-UBND Về việc công bố công khai việc ban hành quy chế tài sản công xã Đại An năm 2022, Quyết định 05/QĐ-UBND Về việc công bố công khai việc ban hành quy chế tài sản công xã Đại An năm 2022,
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Phùng Quốc Đồng
Tài liệu đính kèm qd-ban-hanh-qcqltsc.pdf
qd-niem-yet-cong-khai-qcqltsc.pdf
qd-quan-ly-tai-san-cua-ubnd-xa.pdf
qd-quy-che-qcqltsc.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang