Quyết định 04/QĐ - UBND về việc công bố công khai chi tiêu nội bộ xã Đại An 2022.
Số ký hiệu văn bản Quyết định số 04 /QĐ - UBND
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định 04/QĐ - UBND về việc công bố công khai chi tiêu nội bộ xã Đại An 2022.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Phùng Quốc Đồng
Tài liệu đính kèm qd-cong-bo-cong-khai-ctnb.pdf
qd03-ban-hanh-quy-che-chi-tieu-noi-bo.pdf
qd-cong-khai-qcctnb.pdf
quy-che-chi-tieu-noi-bo-hdnd-ubnd.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang