Nghị quyết 20 - HĐND ngày 27/12/2021 về việc chấp thuận danh mục các dự án đầu tư công trung hạn và phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các dự án trên địa bàn xã giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản Nghị quyết 20 - HĐND
Ngày ban hành 27/12/2021
Ngày hiệu lực 27/12/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết 20 - HĐND ngày 27/12/2021 về việc chấp thuận danh mục các dự án đầu tư công trung hạn và phân bổ nguồn vốn đầu tư công cho các dự án trên địa bàn xã giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế
Người ký duyệt Phùng Quốc Đồng
Tài liệu đính kèm bien-ban-cong-khai.pdf
nq20-to-trinh-106-danh-muc.pdf

Chung nhan Tin Nhiem Mang